Jaakko Impola -

Sota, miksi?

 • "The Man That Refused To Give The Nazi Salute 1936"
  "The Man That Refused To Give The Nazi Salute 1936"
 • Sota, miksi?

"Ensin ne tulivat hakemaan juutalaiset

enkä minä sanonut mitään -

enhän ollut juutalainen.

Sitten ne tulivat hakemaan kommunistit

enkä minä sanonut mitään -

enhän ollut kommunisti.

Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysihmiset

enkä minä sanonut mitään -

enhän ollut ammattiyhdistysihminen.

Sitten ne tulivat hakemaan minut -

eikä ollut jäljellä ketään,

joka olisi puhunut minun puolestani"

Jonathan Glover - Ihmisyys

 

Sotimisen perimmäinen kysymys on: Miksi kukaan haluaisi tappaa toista ihmistä?

 

Esimerkiksi sota terrorismia vastaan on loputon sota. Kenet tahansa voidaan määritellä terroristiksi. Nykyinen sodankäynti on vaarassa riistäytyä taas sodaksi koko ihmisyyttä vastaan, kuten kävi maailmansodissa. Voisi väittää oikeastaan, että se on jo riistäytynyt.

 

Arvomaailmasta

 

Voidaan ajatella olevan kahdenlaisia arvoja, sisäisia ja ulkoisia arvoja. Sisäisiin arvoihin kuuluu, että on tyytyväinen sellaisena kuin on. Ei tarvitse esittää suurempaa kuin on. Ei tarvitse huomiota koko ajan. Ulkoiset arvot koostuvat taasen ulkoisista asioista: rahasta, statuksesta, kuuluisuudesta, ulkoisista motivaattoreista ja suureellisesta mielikuvasta omasta itsestä.

 

Eräässä tutkimuksessä vertailtiin näitä arvomaailmoja. Ne joilla oli korkea arvostus taloudelliseen menestykseen oli vähemmän empatiaa kuin sisäisiä arvoja omaavilla. Ulkoisia arvoja arvostaville ominaista oli pitää vähemmän huolta luonnosta ja ympäristöstä. He olivat myös ovat taipuvaisia hierarkioihin.

 

Sanotaan, että rahalla voi ostaa kaikkea, mutta ei voi. Voit ostaa ruokaa, mutta et ruokahalua; lääkettä, mutta et terveyttä; tietoa mutta et viisautta; kiiltoa mutta et kauneutta, hupia mutta et iloa, tuttavia mutta et ystäviä, palvelijoita mutta et uskollisuutta, vapaa-aikaa mutta et rauhaa. Rahalla voit saada kaikesta kuoren, mutta et ydintä. - Arne Garborg

 

Ulkoiset VS sisäiset arvot

 

Emme ole syntyneet näiden arvojen kanssa vaan ympäristö muovaa arvojamme. Jos ympäristöä muutetaan, muuttuvat ihmisten arvot laajasti. Esimerkiksi jos yhteiskunnassa pidetään huolta kaikista se johtaa sisäisten arvojen lisääntymiseen. Jos ihmiset jätetään kuolemaan kaduille se johtaa ulkoisten arvojen kasvuun.

 

Näkisin, että vaikka elämme yksilökeskeisessä maailmassa ristiriitaisesti emme olekaan tyytyväisiä siihen mitä olemme vaan vertailemme itseämme toisiimme koko ajan. Kilpailemme toisiamme vastaan yhteistyön sijasta. Yritystenkin ainoa päämäärä on tuottaa voittoa, eikä niillä vaikuta olevan mitään eettisiä vastuita. Rahaa tehdään rahalla rahan vuoksi. Kuten toisessa blogissani totesin raha pitäisi palauttaa välineeksi (Esim. "Chicago planin" tai Islannin suunnitelman mukaisesti). Nyt se on arvo sinänsä välinearvon sijasta.

 

Mitä kohti meidän tulisi pyrkiä? Esimerkiksi Immanuel Kant muotoili asian "kategorisen imperatiivin" muodossa useilla tavoin:

 • Toimi aina siten, että toimintatavastasi voitaisiin tehdä yleinen moraalilaki.
 • Kohtele kaikkia ihmisiä, myös itseäsi, ikään kuin he olisivat päämääriä sinänsä, älä koskaan pelkkinä välineinä.
 • Toimi aina niin kuin tahtosi olisi eettisten periaatteittesi nojalla yleismaailmallinen lain säätäjä.
 • Toimi aina niin kuin olisit eettisine periaatteinesi päämäärien kuningaskunnan lakia säätävä jäsen.

 

Kukaanhan ei voi kuitenkaan olla "täydellinen" ihminen. Oleellisinta on pyrkimys jotain kohti. Meidän pitää ottaa ihminen siten, mitä hän voisi olla. Ei siten, mitä hän on. Näin hän alkaa toteuttamaan sitä, mitä hänestä voi tulla.

http://www.ted.com/talks/viktor_frankl_youth_in_search_of_meaning

 

Mikä saa ihmisen tekemään hirmutekoja?

 

Mitä mieltä on siinä, että mielivaltaisesti "ylempiarvoiseksi" nimitetty voi käskeä mielivaltaisesti määritetyn "alempiarvoisen" tappamaan toisia ihmisiä? Miksi ihmiset lähtevät sotimaan?

 

"Kuten sanottu vaistot eivät enää sano ihmiselle niinkuin eläimelle, mitä hänen on tehtävä, eikä liioin traditio. Hän ei enää edes tiedä,mitä hän oikeastaan haluaa, ja on siksi mieluummin valmis tekemään, mitä muut häneltä haluavat. Toisin sanoen hän on autoritaaristen johtajien ja harhaanjohtajien altis uhri."

Viktor Frankl - Olemisen tarkoitus

 

Sanotaan, että hitler tappoi, stalin tappoi. Montako he omakätisesti tappoivat? Kyllä suurimmat tappamiset tekivät ihan "tavalliset" ihmiset. Hitlerin Saksassa tavallisista ihmisistä tuli murhaajia vähä vähältä. Askel askeleelta heidän moraali-identiteetti murtui. Mikä tekee ihmisistä auktoriteettejä sokeasti uskovia murhaajia?

 

Milgramin koe ja sen uusinnat ovat osoittaneet, että olemme yleisesti ottaen taipuvaisia tottelemaan auktoriteetteja.

Muita seikkoja tavallisten ihmisten saamiseen hirmutekojen tekemiseen ovat:

 • inhimillisten reaktioiden vaimentaminen
 • moraali-identiteetin murentaminen
 • usko auktoriteettiin
 • propaganda
 • uhrien kunnian arvokkuuden heikentäminen, nöyryyttäminen ja epäihimillistäminen
 • myötätunto korvataan kovuudella

"SS pani miehet olemaan ankaria itselleen, siksi se vaati enemmän. Miestä käskettiin esimerkiksi ampumaan koira, jota hän rakasti. Tai, vielä parempaa, tappamaan se puukolla.Ankaruus itseä kohtaan tarkoittaa heikkoiksiensa voittamista."

Jonathan Glover - Ihmisyys

 

Ei tavallinen kansalainen koskaan halua sotaa. Sitä haluavat jotkut sotahullut "johtajamme". Jos demokratia toimisi kunnolla ei näitä sotahulluja olisi johtajinamme.

Jokaisen ihmisen vakavana tehtävänä on itse oivaltaa elävästi ja syvästi, että jokainen lajin hyveistä irtoaminen, jokainen rikos omaa luontoaan vastaan, jokainen paha teko poikkeuksetta jättää jäljen alitajuntaamme ja saa meidät halveksimaan itseämme. Abraham Maslow

 

Sodan kulut

 

Eräässä aikaisemmassa blogissani mietin miten köyhyyden voisi poistaa. Yhden tärkeän asian kuitenkin unohdin: sotimiseen suunnatut rahat.

http://jaakkoimpola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174150-tuloeroista-rikkaat-...

Jos koko maailman sotilasmenoja verrataan Jeffrey Sachsin määrittämään köyhyyden poistamiseen tarvittavaan rahamäärään, köyhyyden voisi poistaa maailmasta 20 kertaa!

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures

Keskimäärin maailman maat käyttävät sotilasbudjetteihinsa 2.5% bruttokansantuotteesta.

Se on 1756 miljardia koko maailman osalta. Jeffrey Sachsin mukaan köyhyyden voisi poistaa käyttämällä 175 miljardia kahden vuoden aikana. On syytä tosin muistaa, että esim. USA:n sotakuluista iso osa ei näy sotabudjetissa.

 

Kuvaus potentiaalisesta natsista

 

Alla olevista lainauksista voidaan päätellä, että jos haluamme välttää hirmuteot ja sodat meidän tulee korostaa sisäisiä arvoja, jotta ulkoiset arvot eivät saisi yliotetta yhteiskunnassamme. Lainaukset ovat kirjoista Jonathan Gloverin "Ihmisyys" ja Viktor Franklnin "Olemisen tarkoitus".

 

Jotkut ihmiset kokevat helpotusta päästessään ajattelemasta.

Albert Spencer:

"Taipumukseni olla helpottunut päästessäni ajattelemasta asioita, varsinkin epämiellyttäviä asioita, helpotti tasapainon horjuttamista. Tässä en eronnut miljoonista muista. Juuri tällainen henkinen velttous edisti ja juurrutti kansallissosialistisen järjestelmän menestystä sekä lopulta takasi sen."

 

"Paetessaan joukkoon ihminen menettää olennaisimpansa, vastuullisuutensa. Ihminen saa jopa lisääntyvää, tilanteen mukaista vastuuta antautuessaan yhteisön antamaan tehtävään, johon hänet on joko määrätty tai johon hän on syntynyt. Joukkoon piiloutuminen on siis pakoa henkilökohtaisesta vastuusta. Kuvitellessaan näin olevansa vain kokonaisuuden osa ja vasta kokonaisuuden olevan jotain varsinaista, ihminen saattaa tuntea päässeensä pois vastuun paineesta. Juuri tämä pyrkimys välttää vastuuta on kollektivismin motiivi. Aito yhteisö on vastuuta tuntevien ihmisten yhteisö - pelkkä joukko on vain personattomien olioiden summa."

Viktor E. Frankl - Olemisen tarkoitus

 

"Hitler vetosi psygologisiin tarpeisiin, jotka ylittivät materiaaliset ja taloudelliset tarpeet. Ihmiset tarvitsevat uskomusjärjestelmän ymmärtääkseen ympäröivää maailmaa, ja toisinaan toimivin järjestelmä on yksinkertainen"

 

"Suhteellisen huonosti elämässää menestyneisiin ihmisiin SS vetosi myös sillä, että jäsenyyden myötä he kykenivät tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja tärkeiksi. Joseph Kramer oli leiri komendantti, joka oli ollut yhdeksän vuotta työttömänä lukuun ottamatta lyhyitä jaksoja kulkukauppiaana. Hänen leskensä kertoi: Puolue lupasi ratkaisun kaikkiin hänen ongelmiinsa. Siitä päivästä alkaen, etkun hän ymmärsi tämän, hän antautui natsismille koko sydämestään. Uskon hänen pysyneen ikuisesti kiitollisena liikkeelleen."

 

Theodor Adorno kollegoineen on tutkinut "potentiaalisen fasistin" persoonallisuutta.

Minkälainen on potentiaalinen fasisti? Heillä on "autoritaarinen persoonallisuus", jolle on luonteenomaista ajattelun ja käyttäytymisen joustamattomuus, vallan ja tahdon korostaminen mielikuvituksen ja hellämielisyyden kustannuksella, taikauskoisuus sekä sitkeä kiinnipitäminen sovinnaisista arvoista ja aggressiivinen suhtautuminen ihmisiin, jotka eivät näitä arvoja noudata. Keskeinen piirre on alistuva, kritiikitön asenne auktoriteettiin.

 

"Ne jotka saivat korkean pisteluvun autoritaarista persoonallisuutta mittaavissa kokeissa, kertoivat yleensä saaneensa ankaramman kasvatuksen kuin ne, jotka saivat alhaisen pisteluvun. Korkean pisteluvun saaneet kertoivat useimmin isiensä olleen hallitsevia kurinpitäjiä. Sääntöjen rikkomisesta saaduilla rangaistuksilla oli merkittävä rooli. Kertomuksissa ei esiintynyt juurikaan emotionaalista lämpöä eikä moraalisten periaatteiden pohdiskelua. Tutkittavat kuvailivat vanhempiaan alistuvasti ja kritiikittömästi, mutta vanhempien kiittäminen tuntui pikemminkin sovinnaiselta kuin aidosti lämpimältä."

 

"..joustamattomuus, taikauskoisuus, kuuliaisuus, mukautuvuus, aggressio sekä vallan ja tahdon korostaminen ovat kaikki monien johtavien natsien silmiinpistäviä ominaisuuksia...Alice Miller hätkähdyttää väitteellään, ettei hän löydä koko Kolmannen valtakunnan johtohahmojen joukosta yhtä ainutta, joka ei olisi saanut ankaraa ja joustamatonta kasvatusta."

 

"Meidän kaikkien kansallissosialismimme ankkuroituu kritiikittömään lojaaliuteen, Fuhrerille antautumiseen, joka ei yksittäistapauksissa kysy miksi ja panee ääneti täytäntöön hänen määräyksensä. Uskomme Fuhrerin noudattavan korkeampaa kutsumusta Saksan historian muovaamiseksi. Tämä usko on kritiikin ulottumattomissa" Rudolf Hess puheessaan kesäkussa 1939

 

"Yllättävämpää oli, että pelastajat oli kasvatettu eri tavalla kuin muut. Pelastajien vanhemmat olivat asettaneet lapsilleen korkeat periaatteet, varsinkin muista huolehtimisen suhteen, mutta eivät olleet olleet ankaria. Järkeilyä painotettiin enemmän kuin kuria, mikä oli käytännössä johtavien natsien saaman kasvatuksen vastakohta."

 

"Tehokkaimman vastuksen uskomuksen vetovoimalle tarjoaa kriittisyyden kulttuuri ja perinne. Yleinen älyllinen ilmapiiri on merkittävä tekijä. Jo ennen natsismia Saksassa vallitsi kulttuuri, jossa auktoriteetin kunnioitus oli vahvempaa kuin kriittisyys, skeptisyys tai kuvain-kaataminen. Asiaan vaikuttivat Saksan yhteiskuntaa hallitsevat ansisemitismi, rotuhygienia ja sosiaalidarwinismi sekä kriittisen ilmapiirin puute."

 

"Tyypillinen natsihamo onkin vaatimaton, tylsä, velvollisuudentuntoinen virkamies...Ihmisten taju siitä, että hän ei ole henkilö, joka tekee hirmutekoja, murennettiin asteittain tekemällä julmuuksiin osallistumisesta tapa."

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

Hyvä kirjoitus.

On aina tärkeä muistaa nämä ihmisyyden pimeät puolet. Ei nykyihminen ole immuuni niille psykologisille mekanismeille, jotka saivat saksalaiset kannattamaan natseja. Aivan tavallisia ihmisiä suurin osa heistäkin oli. Ihmisyyttä pitää puolustaa, muuten se voi jälleen unohtua.

Käyttäjän SamuliKetola kuva
Samuli Ketola

Kiitos Jaakko Impola. Mitä ajankohtaisinta pohdintaa - hyvä ja jakoon.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kyllä Tapio Rautavaaran Vanhanjermun purnauksessa asia tuodaan oikein esille.
Johtajat tekevät sodat ja sotilaat lopuksi rauhan.

Toimituksen poiminnat